Muzeum

Muzeum nabízí na třech podlažích zrestaurovaného stavení výstavní plochu o výměře 450 m², na níž najdeme cca 70 exponátů vozidel regionální výroby z předválečné doby a období NDR. Díky zdařilým instalacím mají návštěvníci muzea jedinečnou možnost znovu zažít atmosféru a lesk dávno zapomenutých časů.

V prvním podlaží nalezneme předválečná vozidla v kulisách tehdejší doby s čerpací stanicí, autodílnou, obchodem a vozy zapomenutými ve starých stodolách. V podkroví muzea může návštěvník obdivovat vozidla typická pro období NDR. A v přízemí pak najdeme stálou expozici národního závodu VEB Motorenwerk Cunewalde, jednoho z největších zaměstnavatelů tehdejší NDR, jeho jednotlivých odvětví a pestré palety dieslových motorů. Dále pak jedinečnou sbírku spisů, svítidel (karbidových a petrolejových lamp a letlamp), plaket, reklamních materiálů, vyznamenání regionálních výrobců vozidel a v neposlední řadě i plechová autíčka a jiné hračky typické pro období NDR.

Informační tabulky na exponátech jsou psané v německém, polském a českém jazyce. Návštěvníci muzea mohou několikrát ročně obdivovat vybrané exponáty dokonce v provozu, a to při akcích, které náš spolek organizuje.

Muzeum se nachází v obci Cunewalde nedaleko restaurace Blaue Kugel v prostorách zrestaurovaného tříbokého dvora. Zařízení muzea a péče o něj je v rukou dobrovolníků místního spolku.

Otevírací doba:

květen – říjen: soboty a neděle 13:30 – 17:00 hodin.

Vstupné:

dospělí 3€
děti starší 6 let 1€

otevírací doba

květen až říjen

 

sobota a neděle
13:30 na 17:00 hodinky

vstupné

dospělý 3,- Euro
děti 1,- Euro
do 6 let zdarma

 

random picture

jak se k nám!